Historien om 5. generasjoner Utne

På denne siden finner du et historisk sammendrag over Hotel Ullensvangs utvikling siden starten i 1846, og familien som eier og driver hotellet, nå med femte generasjon som vertskap. Du finner også et avsnitt om Lofthus, Edvard Grieg sin tilknytning til Lofthus og Hotel Ullensvang, samt informasjon om Kjenga, hotellets varemerke.

HOTEL ULLENSVANG OG FAMILIEN UTNE – KVALITET OG TRADISJON

Niels Hertzberg startet sitt arbeid for å øke turismen i Hardanger da han kom til Lofthus som prest i 1798. Hotel Ullensvang ble grunnlagt av Hans Utne, som 14 år gammel kom roende over fjorden fra Utne. Unge Hans Utne var full av pågangsmot. Snart hadde han kjøpt et lite stykke land nede ved fjæra, der han satte igang bygging av et båtnaust. I starten ble dette kalt skyss-stasjon, og bestod av Hans Utnes egen halmseng, på loftet over ekspedisjonslokalet. Allerede ett år senere utvidet Hans Utne med 100%, til to senger. Dermed var grunnlaget for Hotel Ullensvang lagt. Året var 1846, og Hans Utne var da 17 år gammel.
Rett over fjorden, på Aga, bodde den første bonde- og stortingsmannen i landet, Johannes Johannessen AGA. Han hadde flere døtre. Den yngste, Brita, ble sendt over fjorden, i første omgang for å ta arbeid hos Hans Utne. Ikke lenge etter ble det bryllup. Brita var da 17 år gammel og Hans var 37. Brita hadde 23 fødsler, 13 barn vokste opp. I tillegg til hotellet, drev de både skipsekspedisjon, landhandel og poståpneri.

Opp igjennom årene ble hotellet utvidet og modernisert flere ganger. Andre generasjon, Bjarne Utne og kona hans, som også het Brita, overtok hovedansvaret for driften i 1919. På dette tidspunktet var bygningen nedslitt og det var behov for full oppussing. Dette ble gjort og hotellet ble samtidig skilt ut som eget firma. Hotel Ullensvang hadde nå 50 senger, og for første gang prøvde man seg på helårsdrift. Etter dette har Hotel Ullensvang vært åpent hele året.

Våren 1934 stod et nytt og moderne anneks ferdig med 35 senger. Byggekostnaden kom på totalt kr 40 000,- “Det mest moderne hotell i Hardanger” med både varmt og kaldt vann på rommene. 1939 kom Ellen Harris Utne til Lofthus, nygift med 3 generasjon Hans Utne.

Under 2 verdenskrig fungerte hotellet som aldershjem for Bergen Aldersheim.

Ellen Utne ble den første i familien som hadde utdanning innen hotell-faget, en utdanning hun skaffet seg samtidig som hun hadde 4 små barn å ta seg av. I 1962 overtok Hans og Ellen Utne (3 generasjon) driften av hotellet. Hotel Ullensvang var nå i heller dårlig forfatning. Ny oppussingen ble gjort grundig, men med omtanke, for å bevare det gamle og tradisjonsrike.

Når en går igjennom hotellet idag, ser en interessen for å ta vare på det grunnleggende har gått i arv i familien Utne. I resepsjonen finner en de gamle takhellene fra den eldste bygningen som ble revet i 1938. I spisesalen er utsmykningen fra den gamle hovedbygningen fra 1881 brukt i innredningen. Rundt på hele Hotel Ullensvang kan man se antikke og historiske gjenstander som har vært brukt på hotellet og i distriktet rundt.

Fra 1969 ble fjerde generasjon Utne, Edmund Harris Utne og kona hans Ina Torill, også inkludert i driften. Rundt 1972 var man igjen igang med utviklingsplaner. I alle senere år har fjerde generasjon Utne sørget for å skape et moderne og førsteklasses hotell. Slik fremstår det også idag.

I 1992 hadde Ullensvang Herad sitt første offisielle kongelige besøk på over 70 år, da H.M. Dronning Sonja kom til åpningen av 200 års jubileet for eplesorten Gravenstein.

Pinsehelgen 1995 ble også en svært spesiell helg, da “Hardanger Musikkfest” ble arrangert for første gang. Det hele startet med at Stig Nilsson ved Oslofilharmonien i mange år hadde lett for å finne et passende sted for en klassisk musikkfestival. Hos familien Utne på Hotel Ullensvang fant de stedet. Musikkfesten har trekt fulle hus hver pinsehelg, og artistene har vært i verdensklasse. I 2005 feiret Hardanger Musikkfest 10 års jubileum og ble offisielt åpnet av H.M. Dronning Sonja. Tilstede var også daværende Kjell Magne Bondevik med frue og den islandske statsministeren Asgrimson med frue.

Femte generasjon Utne, Hans Edmund Harris Utne og hans sveitsiske kone Barbara Zanoni Utne, kom inn i hotelldriften ifra 2005. Fremtiden er vanskelig å forutse, men vertskapet ved Hotel Ullensvang har mange planer på lur. En ting er sikkert: Uansett hvilke endringer som blir gjort, vil “Kvalitet og tradisjon” alltid stå i fokus.

LOFTHUS
Lofthus blir ofte kalt “Hardanger sin frukthage”, et navn den vakre bygda vet å ta vare på. Med sine ca 600 innbyggere ligger bygda ved østbredden av Sørfjorden, en arm av Hardangerfjorden, med Hardangervidda i ryggen og med utsikt til mektige fjell og isbreen Folgefonna i vest. Under fruktblomstringen i mai står over 600 000 frukttrær i blomst i Hardangerregionen. 512 000 av dem i Ullensvang.

FRUKTTRÆRNE KOM MED MUNKENE

De første frukttrærne i Hardanger, og grunnlaget for en stor næringsvei, ble plantet på Lofthus en gang mellom år 1200 og år 1210, av munker ved det cistercianske klosteret. Klosteret ble en avdeling av Lysekloster ved Bergen, og de samme munkene står også bak de viden kjente “Munketreppene” i fjellsiden ovenfor Lofthus. For å lette stigningen til Hardangervidda hogde munkene ut store steinblokker som de fraktet oppover fjellsiden, og laget på den måten til sammen 616 trappetrinn. Trappene er idag det eneste tilgjengelige spor en finner etter munkene.

INSPIRASJONSKILDE FOR STORE KUNSTNERE

Den vakre utsikten over Hardangerfjorden og Folgefonna har inspirert mange opp igjennom årene. Ikke minst kjente kunstnere som Edvard Grieg, som komponerte flere av sine mest kjente verk på Lofthus. Også Tidemand og Gude fant inspirasjon her til å male det kjente maleriet “Brudeferden i Hardanger”.

EDVARD GRIEG

Ved St.Hans tider i 1877 kom Nina og Edvard Grieg for første gang til Hardanger. De tok inn på gården Nedre Børve, ca 5 km sør for Lofthus, med den hensikt å bli værende en stund i Hardanger. Nedre Børve ble noe avsidesliggende og tungvint for ekteparet Grieg, og før vinteren kom flyttet de til hotellfamilien Utne på Lofthus. Men Grieg fant ikke den ro og fred han trengte for å kunne arbeide. Av den grunn fikk han sent på høsten 1877 satt opp en liten hytte på gården Eidnes, der han kunne arbeide uforstyrret. Han likte ikke at folk lyttet imens han komponerte, og hytta ble satt opp såpass langt fra gården at han var sikker på å få være i fred. Dersom han oppdaget en tilhører, om det så var hans egen kone, lukket han straks pianoet. Imens hytta ble bygd gav Grieg to konserter i Bergen, for å skaffe penger til vinteroppholdet på Lofthus. Han ble boende, og brukte den vesle hytta flittig, frem til høsten 1878. Vennskapet til det første vertskapet på hotellet, Brita og Hans Utne var varmt, og Nina og Edvard Grieg besøkte Lofthus sommer etter sommer.

Mye av det som regnes for det mest dyrebare i norsk musikk, ble laget på Lofthus. Vi nevner bl.a.: Strykekvartett i G-moll, Opus 27 / Den bergtekne / Album for Mandssang, opus 30 / del av “Peer Gynt”. “Dovregubbens hall” ble omskrevet etter et stort snøras Grieg opplevde lyden av på Lofthus. Også store deler av Holberg-suiten ble til på Lofthus, dels i komponisthytta, dels i gårdshuset til Arne Lofthus, en annen god venn i bygda.

Besøk Edvard Griegs originale komponisthytte i Hotel Ullensvangs hage.

KJENGA (LOGO)

Hotel Ullensvang eier ei kjenge (ølbolle) fra 1846, samme året som hotellet ble grunnlagt. Hotel Ullensvang har valgt å bruke denne kjenga som sitt symbol og varemerke. Kjenge var et vanlig innventar på gårdene i Hardanger på 1800-tallet. Ølbrygging har lange tradisjoner, og på de fleste gårdene hadde husbonden en tønne øl stående i kjelleren.