Kapasitet

Fakta om kapasitet

MØTEROM kapasitet:  kurs-oppsett / kino-oppsett

Lofthus salen: 130 / 200

Opedal salen: 130 / 200


Ullensvang salen 
(Lofthus og Opedal saman): 260 / 400

Sekse 1-4: 10
Sekse plenum: 40 / 40

Frøynes 1-3: 10
Frøynes plenum: 30 / 30


Mezzaninen (styrerom): 14

Meteorologen: 20 / 20
Komponisten: 60 / 128


Komponisten og Meteorologen 
saman: 80 / 150


Hardanger Hallen (for messe): – / 1500*
*derav 245 pers i amfi

Vinkjelleren med lokalet “Munkens Trøyst”: Max 20 personer.

Restaurantkapasitet: 500
Alle rettigheter.

Antall rom: 168